Best Western Aghveran հյուրանոց

photo-(1)

Հասցե` գ.Աղվերան
Կատարված աշխատանքներ` սանհանգույցների և հատակների սալիկապատում, կավրալիտե ծածկույթի մոնտաժ, պատերի և առաստաղի հարդարում, ներկում, աստիճանավանդակների սալիկապատում և բազրիքների տեղադրում, մայթերի սալիկապատում, եզրաքարերի տեղադրում
Հանձնման տարեթիվ` 2010