Հատակների հարթեցում և վերջնահարդարում

construction of the concrete floor and the level

Ավանդական բետոնե հարթասվաղից հետո կատարյալ հարթ մակերես ստանալու նպատակով օգտագործվում է ՇԵՆ-ի ինքնահարթեցվող շաղախը: