Աստիճանավանդակների պատրաստում

pic061

Բետոնե աստիճանավանդակների պատրաստում, սալիկապատում, բազրիքների տեղադրում: